15 Phút Giải Cứu - 15 Minutes Of War (2019)
0 lượt xem
15 Phút Giải Cứu - 15 Minutes Of War (2019)
Xem phim
[15 Phút Giải Cứu - 15 Minutes Of War (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] 15 Phút Giải Cứu - 15 Minutes Of War (2019) [/info] [nd] 15 Phút Giải Cứu - 15 Minutes Of War (2019) Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật. Năm 1976, phiến quân Somalia cướp xe buýt trường học ở Djibouti với 21 trẻ em Pháp và một giáo viên người Mỹ và lái nó đến biên giới giữa thuộc địa Pháp và Somalia.

Đội trưởng Pháp André Gerval được kêu gọi lãnh đạo một nhóm nhỏ những tay súng bắn tỉa ưu tú để bí mật chuẩn bị một cuộc giải cứu khẩn cấp. Khi ngoại giao đến một gian hàng và thời gian không còn nhiều, Gerval và nhóm của anh ta phải cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bắn tỉa năm người đồng thời để đưa trẻ em và giáo viên của họ ra ngoài an toàn. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Zz3Ku5baYI-KSeCuF9hVnRNJMhwZUYNM] [HX #2|https://short.ink/?v=quSYfslcu3] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1Zz3Ku5baYI-KSeCuF9hVnRNJMhwZUYNM/preview]
Cập nhật 25/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem