Ash và Ma cây (Phần 2) - Ash Vs Evil Dead Season 2 (2016)
0 lượt xem
Ash và Ma cây (Phần 2) - Ash Vs Evil Dead Season 2 (2016)
Xem phim
[Ash và Ma cây (Phần 2) - Ash Vs Evil Dead Season 2 (2016)]
[stt/Tập 10 / 10 Vietsub] [info] [+] Ash và Ma cây (Phần 2)[/info] [ss] [Phần 1;/2021/12/Ash-Vs-Evil-Dead-Season-1.html] [Phần 2;#*] [Phần 3;/2021/12/Ash-Vs-Evil-Dead-Season-3.html] [/ss] [nd] Review nhanh qua phim Ash và Ma cây (Phần 2)

Nội Dung Phim
Giấc mơ làm bá chủ 36 đảo 72 động yêu quái của Ruby đã phá sản sau khi thả quỷ ra mà không sai bảo được. Để cứu vãn tình hình, Ruby buộc lòng phải gọi anh Ash đang đi dưỡng già ở Jacksonville về hộ giá.

Chúc Mọi Người Xem Phim Vui Vẻ.
[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/E7jkMe2R5zR8/] [02|https://chillx.top/v/1hMKyklVUuve/] [03|https://chillx.top/v/eJpLMHMiGWuy/] [04|https://chillx.top/v/jAomSkl5PXBu/] [05|https://chillx.top/v/n105vqfvj53U/] [06|https://chillx.top/v/Q75O3wHcPX2a/] [07|https://chillx.top/v/czTrl16JdH0g/] [08|https://chillx.top/v/pwPC6TDhOpCa/] [09|https://chillx.top/v/J8GZhTHWOXdL/] [10-End|https://chillx.top/v/7aPjINaJeJxu/] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/703542776405811.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/438748069935374.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/987521968368027.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/849995471123192.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/237755768415000.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/886537371824185.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/457187179476022.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/719023587389124.html?auto=false] [09|https://ssplay.net/v/845981143828895.html?auto=false] [10-End|https://ssplay.net/v/325959840168555.html?auto=false] [br/SV Vip] [Tập 01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1afgXSDdpt7J2mE6WNT6T17kPSDLMTCAR] [Tập 02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1AzqCByg1IRevIWMrpYbu3D7dX5xYWjei] [Tập 03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1DO0lx-E2noorFMlFnu2lKOIxrfia1WZh] [Tập 04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1SiGwNez6GAUn65-fWsOlicIBh9Uh9riR] [Tập 05|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1UszufZKoJxe0sYWJ07cyFhKvNiilXCuF] [Tập 06|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1E2bL97ZiTdRHEhqV5pEL9g247AfdSGKI] [Tập 07|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1n6NS5C3zuWBebs8WDwbCHv5RE0I5z2Jw] [Tập 08|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1lHDK6-AQF4Xog8qK4HesO1uVhEKcm4mf] [Tập 09|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1f5UZyhGzFLLLqckfGQ8PvMTCtUbIjaVb] [Tập 10-End|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1GZ7KfQ0uCxKB3Vg-GV5-VFovITKRYm89]
LỊCH CHIẾU: Xem Phim Hay trên PhimHit.xyz
Thể loại
Cập nhật 23/12/2021
Trạng thái [stt/Tập 10 / 10 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem