Đại Uý Marvel - Captain Marvel (2019)
0 lượt xem
Đại Uý Marvel - Captain Marvel (2019)
Xem phim
[Đại Uý Marvel - Captain Marvel (2019)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đại Uý Marvel - Captain Marvel (2019) [/info] [nd] Đại Uý Marvel - Captain Marvel (2019) Phim là câu chuyện về Carol Danver. Sau khi vô tình chạm trán với tộc người Skrull, cô nhận được một nguồn sức mạnh khủng khiếp.

Tự gọi mình là Ms. Marvel, Carol là 1 trong các siêu anh hùng mạnh bậc nhất trong nhóm Avenger [/nd] [PS-Vietsub|https://chillx.top/v/71NCIGQd2HVA/] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1kT8EdH4sUkZGxl_-o7iHSdQ-ag5cLMq4] [HX-Vietsub|https://playhydrax.com/?v=SP9FdhtQY] [HX-TM|https://short.ink/?v=TX-NvAwNR]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem