Rồng Tại Biên Duyên - Century of the Dragon (1999)
0 lượt xem
Rồng Tại Biên Duyên - Century of the Dragon (1999)
Xem phim
[Rồng Tại Biên Duyên - Century of the Dragon (1999)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/7.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Rồng Tại Biên Duyên - Century of the Dragon (1999) [/info] [nd] Rồng Tại Biên Duyên - Century of the Dragon (1999) Phim kể về anh chàng Phi Long, sau nhiều năm lăn lộn trong giới xã hội đen, đã quyết định chuyển hẳn sang làm ăn chân chính vì muốn mang lại một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho gia đình anh. Sing - một cảnh sát được giao nhiệm vụ làm gián điệp thâm nhập vào xã hội đen để điều tra những hành động buốn bán bất hợp pháp của Phi Long.

Trong một lần đi buôn bán, Pau bị giết chết. Man Chung - con trai của Pau - lên thay thế vị trí của cha, nhưng Man Chung lại âm mưu lật đổ để lên thay thế vị trí của Phi Long. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1A0TFZnjaoZtm8aZuWbw3wYngfTdgiVvk] [HX #2|https://short.ink/5hBU9kx9u] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1A0TFZnjaoZtm8aZuWbw3wYngfTdgiVvk/preview]
Cập nhật 17/12/2021
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/7.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem