Trùm Hương Cảng 2: Truy Long - Chasing the Dragon II: Wild Wild Bunch (2019)
0 lượt xem
Trùm Hương Cảng 2: Truy Long - Chasing the Dragon II: Wild Wild Bunch (2019)
Xem phim
[Trùm Hương Cảng 2: Truy Long - Chasing the Dragon II: Wild Wild Bunch (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trùm Hương Cảng 2: Truy Long - Chasing the Dragon II: Wild Wild Bunch (2019) [/info] [nd] Trùm Hương Cảng 2: Truy Long - Chasing the Dragon II: Wild Wild Bunch (2019) Phim lấy bối cảnh trước khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, tên tội phạm hung hãn gian xảo Long Chí Cường (Lương Gia Huy đóng) gây ra nhiều vụ án lớn, cảnh sát Hồng Kông và Trung Quốc rất quan tâm đến tên tội phạm này, phái cảnh sát chìm Hồng Kông Hà Thiên (Cổ Thiên Lạc đóng) trà trộn vào tập đoàn phạm tội của Long Chí Cường, chờ đợi thời cơ bắt giữ hắn.

Trải qua nhiều lần thăm dò, cuối cùng Hà Thiên biết được mục tiêu bắt cóc tống tiền tiếp theo của Long Chí Cường là ai? Khi Hà Thiên tưởng rằng mình đã giành được sự tin tưởng của Long Chí Cường, âm thầm phối hợp với cảnh sát giăng thiên la địa võng thì hóa ra đây là cái bẫy… [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ADp8tobRNtW0tcKbq0-BUzXW7l9NdCDk] [HX #2|https://short.ink/?v=43fBSPsyl] [GD #3|https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=LVCHthdq%252FEu6pJQ%252Fj%252Fj3BATyDJazBHNEO3fGkCfUW7OVfm6%252BIcyUU9Ft8dfXlkrMqUKPFf0DFgv7rBQ5O2B9HmDiusknlw2ObOkeoUahGjatL7cUXYaFssyOgg9jh07I1jIq2aVtbrEDfbae2g9uj0Ec2x2yoPFSk1%252F0nJ%252BC%252FhslO3FPbyA8%252BLXi118LzHVGF0aBBEDfKdN%252BmNQZ91%252F9wMptzdjSKDlp00B1037dthMnKEunc7EOi4joz3ugSmB%252FyevDHI%252B67om2tOjSB%252Fb1G246HynHj0e1hWV2kFETICNuV7gDO8XBTlJSqYllJ9uMvU%252Fzot7P74mwOC6Q1qhofU] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/1482593012395]
Cập nhật 27/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem