Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku - City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes (2019)
0 lượt xem
Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku - City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes (2019)
Xem phim
[Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku - City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku - City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes (2019) [/info] [nd] Thợ Săn Thành Phố: Căn Cứ Bí Mật Shinjuku - City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes (2019) Thám tử tư Ryo Saeba được thuê để bảo vệ con gái của một nhà khoa học vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông đáng ngờ.

[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1-wQ0SqujZDNMZFob40HEU2hgy7ADpRKN] [HX #2|https://short.ink/MjMfcoZEd] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1-wQ0SqujZDNMZFob40HEU2hgy7ADpRKN/preview]
Cập nhật 24/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem