Báo Thù - Cold Pursuit (2019)
0 lượt xem
Báo Thù - Cold Pursuit (2019)
Xem phim
[Báo Thù - Cold Pursuit (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Báo Thù - Cold Pursuit (2019) [/info] [nd] Báo Thù - Cold Pursuit (2019) Nels Coxman đang sống hạnh phúc với gia đình, thế nhưng tai hoạ ập đến khi cậu con trai chết một cách bí ẩn. Để tìm lại công lý, Nels đã truy lùng tay buôn ba tuý khét tiếng là Viking, người mà Nels tin là đã có dính dáng đến cái chết của con trai mình.

[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=19D8CENb8S0fcUgsrapmrdglXJCRpDRrC] [HX #2|https://short.ink/?v=OvMo-st-Z] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/19D8CENb8S0fcUgsrapmrdglXJCRpDRrC/preview]
Cập nhật 28/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem