Bậc Thầy Diệt Quỷ (Người Đến Từ Địa Ngục) - Constantine (2014)
0 lượt xem
Bậc Thầy Diệt Quỷ (Người Đến Từ Địa Ngục) - Constantine (2014)
Xem phim
[Bậc Thầy Diệt Quỷ (Người Đến Từ Địa Ngục) - Constantine (2014)]
[stt/Tập 13 / 13 Vietsub] [info] [+] Bậc Thầy Diệt Quỷ (Người Đến Từ Địa Ngục) - Constantine (2014) [/info] [nd]Phim kể về cuộc chiến giữa Thiên thần và Ác Quỷ, và nhân vật Constantine - một thầy trừ tà với mong ước được lên thiên đường sau khi chết nhưng vô tình bị kẹt ở giữa.

[/nd] [br/SV PS] [01|https://playerx.stream/v/p4xI14EIj4Qm/] [02|https://playerx.stream/v/ggxPuelJkSSm/] [03|https://playerx.stream/v/Dx40inQHEnaz/] [04|https://playerx.stream/v/zJ0RchDB7SSj/] [05|https://playerx.stream/v/azAUDhuOZxIV/] [06|https://playerx.stream/v/NkSGKkrQzWrX/] [07|https://playerx.stream/v/KJwtM96xRaFd/] [08|https://playerx.stream/v/Xo0TLCoy6KAK/] [09|https://playerx.stream/v/zNS375HNBnAn/] [10|https://playerx.stream/v/ixwNIaXetz2G/] [11|https://playerx.stream/v/PfFqFSduPmxR/] [12|https://playerx.stream/v/0nZrAAWKx1ee/] [13-End|https://playerx.stream/v/7dhMxUhb8Jfn/] [br/SV GD] [01|https://drive.google.com/file/d/1EtGfSccSZjHzHeKfuFXkYRkizcsLJSp2/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1aRx4cjRfKxg-916cDZjm_Iy9TQjjSSWz/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1PVysGY6dSo57lI34WN9FMFHl_wrXdJN1/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1JTdc5qnFySjEINDso43gMfzDZ4DueDOc/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/14zKKNrYK13Kd4MBH_f0atGgqp8ytHC6g/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1rIcldzvrml1YKSeMzFslgAypMJKjoJik/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1j9IYtoz_oupWzZBgznBtKW31gXUKfabJ/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/14ivSIWM47PzcBD9FvYMHGRhZM5SovdEk/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1jG7uiPJkROcDKbntA5DtLJEYrXKbDlys/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1ZQ2qw7akv-vVCwjz6i1E8e1lfv-40eIe/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1KG4C2wtG0DUERVu6NIsD7-hsbLABSVc8/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1lW672s0tfcSaezLHIDFdqQOQuIl4tcAp/preview] [13-End|https://drive.google.com/file/d/1VKzLaOWQbzzEzzo2xwoOpJjEbzgXlIWC/preview] [br/SV HX] [01|https://short.ink/CSciwDiF5] [02|https://short.ink/aqShq-p51] [03|https://short.ink/6cTXM8pl8] [04|https://short.ink/E4KRsRyOm] [05|https://short.ink/dNL0ctDz_] [06|https://short.ink/sEXiVtz1W] [07|https://short.ink/2ZswgFCuU] [08|https://short.ink/e0XDaYCvP] [09|https://short.ink/UX0DtLdjo] [10|https://short.ink/JwLdZqQ2Q] [11|https://short.ink/k1l69jUec] [12|https://short.ink/fxbNDEoqC] [13-End|https://short.ink/YbTaX1pG8]
Cập nhật 24/12/2021
Trạng thái [stt/Tập 13 / 13 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem