Dora Và Thành Phố Vàng Mất Tích - Dora and the Lost City of Gold (2019)
0 lượt xem
Dora Và Thành Phố Vàng Mất Tích - Dora and the Lost City of Gold (2019)
Xem phim
[Dora Và Thành Phố Vàng Mất Tích - Dora and the Lost City of Gold (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Dora Và Thành Phố Vàng Mất Tích - Dora and the Lost City of Gold (2019) [/info] [nd] Dora Và Thành Phố Vàng Mất Tích - Dora and the Lost City of Gold (2019) Dành phần lớn cuộc đời để khám phá rừng rậm cùng cha mẹ, không gì có thể chuẩn bị Dora cho cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhất của cô từ trước đến nay: trường trung học.

Là một người thám hiểm, Dora phải cùng với Boots, Diego cùng những sinh vật nơi rừng rậm bí ẩn và một nhóm thanh thiếu niên ragtag trong một cuộc hành trình giải cứu cha mẹ và khám phá những bí ẩn đằng sau nền văn minh Inca đã mất. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ZFxI-es7EVE7hbAIEH00Qe-r2yqHvN3-] [HX #2|https://short.ink/?v=LP0qCeqlB] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ZFxI-es7EVE7hbAIEH00Qe-r2yqHvN3-/preview] [GD #4|https://gdriveplayer.us/embed2.php?link=tt1RgQP5GOmT%252Fm5FMadyigbKhllQNYQOjjcWf%252FmE%252F7BVECoTy5pXIt3YQGopUv4oIoSCtND%252Bl51icoX3MuhvWdcBJUJX1atCGYo4Qs%252F%252FVYwFrPgYYVaPppVBMOHEcNCKEVMZsb9Th98CbU%252FZtRjT89scnm4f%252FXIppKg4pCM3VyezcAbLf5XVKc8idGde2h3Ihoutj7C8eER98qg%252FvD9nt9tvDDfjm%252FgeYw7Dzcb%252Bq7FbSRDomR0ejGU7tydA7iz2i1eBWQtB2TdajHTxN5oo6r7qMNFVMPquPQeBNOrm3JacGXhcuQjOFrBKkFHyH%252FwTaQqiCW1EgAduAUdUiZJFuI]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem