Đấu Phá Thương Khung: Tam Niên Chi Ước - Doupo Cangqiong: San Nian Zhi Yue (2021)
0 lượt xem
Đấu Phá Thương Khung: Tam Niên Chi Ước - Doupo Cangqiong: San Nian Zhi Yue (2021)
Xem phim
[Đấu Phá Thương Khung: Tam Niên Chi Ước - Doupo Cangqiong: San Nian Zhi Yue (2021)]
[stt/Tập 13 / 13 Thuyết Minh] [info] [+] Đấu Phá Thương Khung: Tam Niên Chi Ước - Doupo Cangqiong: San Nian Zhi Yue (2021) [/info] [nd]Phim kể về câu chuyện ba năm trước, Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hủy bỏ hôn ước, Tiêu Viêm vì cảm thấy bị sỉ nhục nên đã đặt ra lời ước hẹn 3 năm. Chính vì lời hẹn này Tiêu Viêm không ngừng nỗ lực, đi rèn luyện từ dãy núi Ma Thú đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, từ việc học luyện đan cho đế nỗi đau khổ khi thu phục dị hỏa, tất cả chỉ vì chứng minh câu nói “Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, mạc khi thiếu niên cùng”.

Giờ đây, nam nhi Tiêu gia sẽ vượt sóng mà lên, mãi không lui bước, quãng đường cho sự trưởng thành của Tiêu Viêm sẽ còn rất dài…[/nd] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1GbyjyOA2Kzcx43OfWjqXTzhw8CLdICbk] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1TUxW6KOrBfbL2l0DDMLFERzdhLv6d86d] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1wOJqwNUesTWPY7zD8Ctw4zKROuN-RuDu] [04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1SJPdMMvc7qCpgYILD4Icem3qcVpLMaQh] [05|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1vybwcvmw04zs906H1iZKxVE0gCou_3ox] [06|https://www.recentstatus.com/gd/?id=17yoxT-neJV_hZLLt7UrvIGiwe-elK8Zo] [07|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Rn8i5Cz_qPK3UK1dOH5yHY_kx-Yrwf5E] [08|https://www.recentstatus.com/gd/?id=19E9UJbYgvlKTznZ7su5nYOfRrRvZqJke] [09|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1BH8gtIMw0ocxKDjlR5ixJOAbBvfH7FAn] [10|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1hzemWAEPsPAFmKp_GMhS9pJde9m-ODtS] [11|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1AcZIeIDmjuwacq71Rj9Ed6rIf7ZHPmAe] [12|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1fg6bNNbZ33gjWFGu-SebCDf0Z6SHKJUM] [13-End|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1qGm2adwIcqGnCuK_70h4TkZXLFZ7_89s] [br/SV OK] [01|https://ok.ru/videoembed/2749612558953] [02|https://ok.ru/videoembed/2749612493417] [03|https://ok.ru/videoembed/2770304895593] [04|https://ok.ru/videoembed/2787878767209] [05|https://ok.ru/videoembed/2822377572969] [06|https://ok.ru/videoembed/2856193690217] [07|https://ok.ru/videoembed/2943137221225] [08|https://ok.ru/videoembed/2998982543977] [09|https://ok.ru/videoembed/3056793684585] [10|https://ok.ru/videoembed/3109444192873] [11|https://ok.ru/videoembed/3152706079337]
Cập nhật 24/12/2021
Trạng thái [stt/Tập 13 / 13 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Số tập 13 Tập
Thời lượng 23 Phút/tập
Nhiều người cũng xem