Bác Sĩ Não Bộ - Dr. Brain (2021)
0 lượt xem
Bác Sĩ Não Bộ - Dr. Brain (2021)
Xem phim
[Bác Sĩ Não Bộ - Dr. Brain (2021)]
[stt/Tập 06 / 06 Thuyết Minh] [info] [+] Bác Sĩ Não Bộ - Dr. Brain (2021) [/info] [nd] Phim xoay quanh một nhà thiên tài Sewon và hàng loạt biến cố xảy ra trong cuộc đời của anh, vô tình vướng vào vấn đề “đồng hóa não”.

[/nd] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1fqd4cJZwvU-BEaipeyCFNEEMLyIlQZRD] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1OIgWz_CyvCiIYMlQgQBy_xXEpw0VQn44] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1YTJUzi6U6TAPhfhfo0p9oB2awUzgPxKx] [04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=17adgejheYeop-xxss7lUNTrI6ZY6s0Hb] [05|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1t6xk3ba9gPyCrmrw1g_XnlBQ1sco6GjP] [06|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1kgMjm_Y9vk87hq8BgW5cfaqTnAmg8xZ8] [br/SV HX] [01|https://short.ink/I17FpdRJu] [02|https://short.ink/0zmZuuaOJ] [03|https://short.ink/BZ3sxrLaQ] [04|https://short.ink/VrMkp36bJ] [05|https://short.ink/S-FHI2Uvu] [06|https://short.ink/cOceW6940]
Cập nhật 24/12/2021
Trạng thái [stt/Tập 06 / 06 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem