Phì Long Quá Giang - Enter the Fat Dragon (2020)
0 lượt xem
Phì Long Quá Giang - Enter the Fat Dragon (2020)
Xem phim
[Phì Long Quá Giang - Enter the Fat Dragon (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Phì Long Quá Giang - Enter the Fat Dragon (2020) [/info] [nd] Phì Long Quá Giang - Enter the Fat Dragon (2020) Chân Tử Đan vào vai một cảnh sát thừa cân. Phim này anh đóng cặp cùng nữ diễn viên xinh đẹp Chu Lệ Kỳ. Đây là lần hợp tác thứ 2 của Chân Tử Đan và nữ diễn viên họ Chu.

Trước đó, cả hai đã từng làm việc chung trong phim Chasing the Dragon năm 2017. Điều đặc biệt là ở cả hai phim, cả hai đều vào vai vợ chồng. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1cavMq3M8BRUvB-1EIsKsp1bR6Jx3LQeq] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/1918258580134] [HX #3|https://short.ink/?v=cVhQDwM8Q] [GD #4|https://drive.google.com/file/d/1cavMq3M8BRUvB-1EIsKsp1bR6Jx3LQeq/preview]
Cập nhật 23/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem