Sát Nhân Halloween - Halloween Kills (2021)
0 lượt xem
Sát Nhân Halloween - Halloween Kills (2021)
Xem phim
[Sát Nhân Halloween - Halloween Kills (2021)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Nhân Halloween - Halloween Kills (2021) [/info] [nd] Sát Nhân Halloween - Halloween Kills (2021) Phim là câu chuyện về cuộc trả thù đẫm máu của quái vật Michael Myers trong đêm Halloween.

Câu chuyện bắt đầu khi con gái Karen và cháu gái Allyson bắt được quái vật Michael Myers sau đó, chúng đã nhốt và đốt hắn dưới hầm nhà Laurie rồi đốt. Tuy nhiên, quái vật Michael đã trốn thoát được. Từ đó là một cuộc trả thù đẫm máu. [/nd] [SP-TM|https://ssplay.net/v/781582463946607.html?auto=false] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1MHkwVjOWnYQa8-TKc4fT0cWiPU5wihMn] [HX-TM|https://short.ink/7Puwoe5lS] [HX-Vietsub|https://short.ink/G6IAHUOv4] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1QGWS-q6sTPfd1H-oWf7Tqxz7FtXx5wgJ]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem