Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021)
0 lượt xem
Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021)
Xem phim
[Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021) [/info] [nd] Anh Hùng Trở Về - Heroes Return (2021) Phim nói về Ông Bùi là giám đốc của công ty Y Học nổi tiếng tại Trung Quốc. Mọi người ở đây đang nghiên cứu rất nhiều dự án mới, dự án đáng chú ý nhất chính là một loại huyết thanh có thể chữa bách bệnh và giúp con người chống lão hóa. Hai cánh tay đắc lực của ông ta là Mạn Thanh – nữ trợ lý xinh đẹp và nữ tiến sĩ Chi Lam.

Mỗi người tự quản lý phần của mình và họ đã làm rất tốt. Chi Lam đang cố ngăn cản việc sản xuất huyết thanh, còn Mạn Thanh thì lại âm thầm bắt cóc người trái phép để làm thí nghiệm. Ngô Ngụy, Cao Thiên Minh đang hợp tác để phá âm mưu của cô ta. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1nDE_kDK14IiOA2pZDX2Z7KMMvCcNuDtA] [HX #2|https://short.ink/GICYeftjR] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1nDE_kDK14IiOA2pZDX2Z7KMMvCcNuDtA/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/2989034179165]
Cập nhật 25/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem