Xâm Lăng - Invasion (2021)
0 lượt xem
Xâm Lăng - Invasion (2021)
Xem phim
[Xâm Lăng - Invasion (2021)]
[stt/Tập 10 / 10 Vietsub] [info] [+] Xâm Lăng - Invasion (2021) [/info] [nd] Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc xâm lược bởi những người ngoài hành tinh đến Trái Đất, điều này khiến cho sự sống của nhân loại và sinh vật đang phải đối mật với diệt vong. Và tất cả mọi chuyện mà người ngoài hành tinh làm với Trái đất đã được 5 con người chứng kiến tận mắt.

Vì thế giờ đây bọn họ đã cùng nhau hợp sức chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh để giải cứu nhân loại và sự sống của bản thân.[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/MJF0ZRaz7NH1/] [02|https://chillx.top/v/daMrb0zRL9h2/] [03|https://chillx.top/v/ZggKQeXh0ea0/] [04|https://chillx.top/v/FdGnKfJWBE9a/] [05|https://chillx.top/v/4zxjJWNAp5Lj/] [06|https://chillx.top/v/Hltpa1PICbae/] [07|https://chillx.top/v/VNFWrCUk9XeT/] [08|https://chillx.top/v/3HaWAZhNYbjV/] [09|https://chillx.top/v/lFDH0UD6CL5m/] [10-End|https://chillx.top/v/aJSSOTogA5D1/] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1dL3nszFPyokqSfTLhARaqm3G0tHgdqSX] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Ig91aZbagi0UYxU9qN7aGN6uFh0KKrjI] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1tkkuGpT5ohwQmrxs_Nc-Kl3RVIfL6SKw] [04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1a0t8-HqG1Qcwdh3WgB6m-iWWBjUk0zRq] [05|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1v8V_FLYuzpVl_g-VyqrNcIJlBHCPZ7ui] [06|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1r9WN2F-dvbkBXUntlGtw3uIpLxtSm6P6] [07|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1hCyEXaA2p_6bLUp8Xb5ZIQqsSg7imzc2] [08|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1xGslEaAx7YkmpOp7AbSRf3jw5Dwf4K4U] [09|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1VYX8VKXG_Z7KnV52s4_07YyDyd8MCftQ] [10-End|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1zYxulW9G9ZMkc8y3hWANVQxPM0ll5v_X] [br/SV HX] [01|https://short.ink/Vo-lGkW7M] [02|https://short.ink/pVvacKHe9] [03|https://short.ink/Ma-JN6nZx] [04|https://short.ink/0gqyeZJtN] [05|https://short.ink/F_ZCDsmKf] [06|https://short.ink/jQwfonohD] [07|https://short.ink/rcvayg-pN] [08|https://short.ink/3jpi3FypG] [09|https://short.ink/8xkz6Yobm] [10-End|https://short.ink/q10N50fLU]
Cập nhật 24/12/2021
Trạng thái [stt/Tập 10 / 10 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem