Tru Tiên (Bản Điện Ảnh) - Jade Dynasty (2019)
0 lượt xem
Tru Tiên (Bản Điện Ảnh) - Jade Dynasty (2019)
Xem phim
[Tru Tiên (Bản Điện Ảnh) - Jade Dynasty (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tru Tiên (Bản Điện Ảnh) - Jade Dynasty (2019) [/info] [nd] Tru Tiên (Bản Điện Ảnh) - Jade Dynasty (2019) Sau khi chứng kiến cái chết của cả làng cùng song thân, dù đã theo Thanh Vân Môn tu luyện tiên pháp nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn âm thầm học nghệ từ người bí ẩn đã dạy anh cách dung hợp hai loại vũ khí Phế Huyết ChâuNhiếp Hồn Bổng không đội trời chung, có tính hủy duyệt long trời lở đất.

Liệu Trương Tiểu Phàm sẽ chọn tà giáo hay Thanh Vân Môn sau cái chết của Bích Dao – người con gái luôn âm thầm bên cạnh anh… [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=109PqmWokyY5BWwsOX1p1JpbL1xesfUdH] [HX #2|https://short.ink/?v=5KpJHCepU] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/109PqmWokyY5BWwsOX1p1JpbL1xesfUdH/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem