Gã Hề - Joker (2019)
0 lượt xem
Gã Hề - Joker (2019)
Xem phim
[Gã Hề - Joker (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/9.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Gã Hề - Joker (2019) [/info] [nd] Gã Hề - Joker (2019) Phim lấy bối cảnh những năm 1980, lúc này, kẻ thù của Batman vẫn còn là một diễn viên hài thảm hại mang tên Arthur Fleck.

Sau nhiều biến cố lớn, Arthur dần lún sâu hơn và những trò bệnh hoạn của mình và trở thành một kẻ cuồng sát. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1HBG4JKdNTyR0UBE0Qkt7NR4f_Siho-AE] [HX #2|https://playhydrax.com/?v=QOVNTc1Uw] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1HBG4JKdNTyR0UBE0Qkt7NR4f_Siho-AE/preview]
Cập nhật 28/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/9.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem