Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp - Jumanji: The Next Level (2019)
0 lượt xem
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp - Jumanji: The Next Level (2019)
Xem phim
[Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp - Jumanji: The Next Level (2019)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp - Jumanji: The Next Level (2019) [/info] [nd] Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp - Jumanji: The Next Level (2019) Nhiệm vụ lần này của các nhân vật khi quay trở lại Jumanji là để giải cứu một người bạn trong nhóm.

Tuy nhiên những thử thách trước mắt không hề dễ dàng như họ nghĩ, phải đối mặt với vùng đất khô cằn và những ngọn núi tuyết cùng hàng loạt nguy hiểm chết người. Liệu chuyến hành trình có kết thúc tốt đẹp hay không? [/nd] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=15cc0TMSVMH-gP3KmWWZX7lFlFe5_L1up] [HX-Vietsub|https://playhydrax.com/?v=wnamhp6MN] [GD-TM|https://drive.google.com/file/d/15cc0TMSVMH-gP3KmWWZX7lFlFe5_L1up/preview] [HX-TM|https://playhydrax.com/?v=sgNzrOmOV]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem