Krasue: Nụ Hôn Ma Quái - Krasue: Inhuman Kiss (2019)
0 lượt xem
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái - Krasue: Inhuman Kiss (2019)
Xem phim
[Krasue: Nụ Hôn Ma Quái - Krasue: Inhuman Kiss (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Krasue: Nụ Hôn Ma Quái - Krasue: Inhuman Kiss (2019) [/info] [nd] Krasue: Nụ Hôn Ma Quái - Krasue: Inhuman Kiss (2019) Một thiếu nữ bị kẹt giữa tình cảm của hai người bạn thời thơ ấu. Đồng thời, cô còn phải chiến đấu với con quỷ khát máu ẩn náu bên trong mình và chỉ hiện thân vào ban đêm.

[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/577071471346749.html] [SB #2|https://sblongvu.com/e/248uqyo6ljmv.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/2916477700701] [GD #4|https://drive.google.com/file/d/1gnzRErBD0xFJSiyu8NOHyMH1WNSYBaxn/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem