Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2019)
0 lượt xem
Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2019)
Xem phim
[Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2019) [/info] [nd] Võ Lâm Quái Thú - Kung Fu Monster (2019) Một nhóm hiệp khách giang hồ lên kế hoạch cướp tài sản của những vị quan tham nhũng để chia cho người nghèo. Thế nhưng chưa kịp hành động thì họ phát hiện ra toàn bộ số bạc đã “không cánh mà bay”.

Tưởng rằng chống cự với sự truy sát của triều đình đã vất vả lắm rồi, họ không ngờ còn có một con quái vật vô cùng khủng khiếp đang chờ đợi phía trước… [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ez75ahXFHz-mQEzHdhoSCw02kuSuteFV] [HX #2|https://short.ink/?v=vERfiLQNh] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ez75ahXFHz-mQEzHdhoSCw02kuSuteFV/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem