Đêm Trước Ở Soho - Last Night In Soho (2021)
0 lượt xem
Đêm Trước Ở Soho - Last Night In Soho (2021)
Xem phim
[Đêm Trước Ở Soho - Last Night In Soho (2021)]
[stt/HD Vietsub] [sc/7.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đêm Trước Ở Soho - Last Night In Soho (2021) [/info] [nd] Đêm Trước Ở Soho - Last Night In Soho (2021) Một cô gái trẻ, đam mê thiết kế thời trang, bí ẩn có thể bước vào những năm 1960, nơi cô gặp thần tượng của mình, một ca sĩ wannabe rực rỡ.

Nhưng London của những năm 1960 không giống như những gì nó có, và thời gian dường như đang tan rã với những hậu quả mờ ám. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1K82YlD0eXyzbSDpUC7hwhP0TNGNvhIP-] [HX #2|https://short.ink/kv_WVU1cV] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1K82YlD0eXyzbSDpUC7hwhP0TNGNvhIP-/preview] [PK #4|https://phimkia.net/embed/fae56abc1182c685466b531eebf86ba7]
Cập nhật 30/12/2021
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/7.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem