Trà Lầu Long Phụng - Lung Fung Restaurant (1990)
0 lượt xem
Trà Lầu Long Phụng - Lung Fung Restaurant (1990)
Xem phim
[Trà Lầu Long Phụng - Lung Fung Restaurant (1990)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trà Lầu Long Phụng - Lung Fung Restaurant (1990) [/info] [nd] Trà Lầu Long Phụng - Lung Fung Restaurant (1990) Phim nói về hai người bạn chí cốt,tình thân như hai anh em ruột thịt.

Sau khi người chú của người kia bị sát hại, Long dự định sẽ làm lại tất cả, xây dựng cuộc đời nhưng vì chuyện này mà mới sau khi mãn hạn tù,anh ta cùng người anh em kia cùng nhau trả thù cho người đã mất... [/nd] [YT #1|https://www.youtube.com/embed/Irw75gWA4jA]
Cập nhật 24/12/2021
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Thời lượng 98 Phút
Nhiều người cũng xem