Nữ Thần Rắn - Nakee 2 (2019)
0 lượt xem
Nữ Thần Rắn - Nakee 2 (2019)
Xem phim
[Nữ Thần Rắn - Nakee 2 (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Nữ Thần Rắn - Nakee 2 (2019) [/info] [nd] Nữ Thần Rắn - Nakee 2 (2019) Soi (Yaya Urassaya), cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng phía Bắc của Thái Lan. Cô dành cả thanh xuân để coi sóc đền thờ nữ thần Nakee nhằm tỏ lòng tôn kính. Nhưng những vụ án chết người kì lạ liên tiếp xảy ra khiến dân làng cho rằng đấy là điềm báo sự trở lại của Nữ Thần Rắn. Đồng thời coi Soi chính là hiện thân của Nữ thần rắn đang quay về báo thù. Soi sẽ phải làm cách nào với những điềm báo này.

Liệu cô và cảnh sát Pongprab (Nadech) có giúp dân làng thoát khỏi tai ương hay không? Liệu số phận của các nhân vật sẽ được Nakee định đoạt ra sao? [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ucrgpnb7B7guk2fonkploq6usPM3Vs97] [HX #2|https://short.ink/?v=dqh4YTrTG] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ucrgpnb7B7guk2fonkploq6usPM3Vs97/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/1854154803878]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem