Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng - A Night of Horror: Nightmare Radio (2019)
0 lượt xem
Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng - A Night of Horror: Nightmare Radio (2019)
Xem phim
[Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng - A Night of Horror: Nightmare Radio (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng - A Night of Horror: Nightmare Radio (2019) [/info] [nd] Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng - A Night of Horror: Nightmare Radio (2019) Phim nói về Rod, DJ đài phát thanh, tổ chức một chương trình có chủ đề kinh dị nổi tiếng với những câu chuyện khủng bố cho những người nghe háo hức.

Khi anh nhận được những cuộc gọi đáng báo động từ một đứa trẻ kinh hoàng, mọi thứ bắt đầu cảm thấy khó chịu. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1LegonIJ5opvKAgpro5CdkXw8kkT0O9dD] [HX #2|https://playhydrax.com/?v=M_qIk-a71e] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1LegonIJ5opvKAgpro5CdkXw8kkT0O9dD/preview] [GD #4|http://gdriveplayer.us/embed2.php?link=%252FCszoJNvAFs6Q%252BficdB1nAS07nPTn7nWcoofhzvc%252BTCYTvd2N2pkoIoeaRsjxeo5xjhGSZ0eNw04afe8XmbzamNbIab5WrFI6%252Fl6b791mmQMmg20ZhD7MnOpbbnkDD7RWEf5n3fbLYfad94H%252FxSJ9Jei4EcQqcZFw16WqBHGKypgnDUBAXMxaE9meYB2u%252Fycs%252F9tpUaVIrVhhuzlBxIoZhhTHI7PI2PUdF%252BXPp2Lqsa5Lb0BtwKLmF2uyfmFgYNHY%253D]
Cập nhật 28/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem