Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới - Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2020)
0 lượt xem
Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới - Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2020)
Xem phim
[Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới - Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới - Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2020) [/info] [nd] Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới - Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2020) Tình cờ tìm thấy trứng khủng long khi tham gia hoạt động khảo cổ, Nobita dùng bảo bối thần kỳ “khăn trùm thời gian” của Doraemon khiến chúng nở ra một cặp khủng long song sinh và đặt tên là KyuMyu.

Và rồi cùng với Doraemon và nhóm bạn thân, Nobita đưa KyuMyu trở về 66 triệu năm trước. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1C3lG0jw8ifLkr3_EBR5kQWlrIFk9YgWx] [HX #2|https://short.ink/?v=V-S92zMuR] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1C3lG0jw8ifLkr3_EBR5kQWlrIFk9YgWx/preview] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/2019759295147]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem