Rambo: Vết Máu Cuối Cùng - Rambo: Last Blood (2019)
0 lượt xem
Rambo: Vết Máu Cuối Cùng - Rambo: Last Blood (2019)
Xem phim
[Rambo: Vết Máu Cuối Cùng - Rambo: Last Blood (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Rambo: Vết Máu Cuối Cùng - Rambo: Last Blood (2019) [/info] [nd] Rambo: Vết Máu Cuối Cùng - Rambo: Last Blood (2019) Phim lấy bối cảnh năm 2008 sau khi kết thúc chiến tranh, Rambo trở về nghỉ hưu tại một trang trại của gia đình ở Arizona, nhưng ông chỉ còn lại một mình. Không vợ con, không người thân, ông cất giấu trong mình một bí mật muốn được bùng nổ và ham muốn trả thù những kẻ đã biến cuộc sống của ông trở thành như hiện tại.

Hàng loạt bẫy rập được đặt ra với cung tên, súng săn và những dụng cụ làm vườn… [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=18peqgJddgsdEtJs-proMLaOM9fCUQC74] [HX #2|https://short.ink/?v=DTZQDxzQw] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/18peqgJddgsdEtJs-proMLaOM9fCUQC74/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem