Vùng Đất Quỷ Dữ: Bóng Tối Vô Tận - Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 (2021)
0 lượt xem
Vùng Đất Quỷ Dữ: Bóng Tối Vô Tận - Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 (2021)
Xem phim
[Vùng Đất Quỷ Dữ: Bóng Tối Vô Tận - Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 (2021)]
[stt/Tập 04 / 04 Thuyết Minh] [info] [+] Vùng Đất Quỷ Dữ: Bóng Tối Vô Tận - Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 (2021) [/info] [nd] Vùng Đất Quỷ Dữ: Bóng Tối Vô Tận - Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 (2021) lấy bối cảnh giữa các sự kiện của Resident Evil 4Resident Evil 5 , loạt phim diễn ra vào năm 2006 sau khi một vụ hack được phanh phui tại Nhà Trắng . Leon S. Kennedy được lệnh điều tra vụ việc, nhưng anh gặp phải thây ma khi Nhà Trắng là mục tiêu trong một cuộc tấn công bí ẩn. Sau đó, anh gặp Claire Redfield, người đang điều tra một bức vẽ kỳ lạ được vẽ bởi một đứa trẻ tị nạn trong khi làm việc trong một nhiệm vụ do Terra Save dẫn đầu để giám sát việc xây dựng một cơ sở phúc lợi.

Leon S. Kennedy được lệnh điều tra vụ việc, nhưng anh gặp phải thây ma khi Nhà Trắng là mục tiêu trong một cuộc tấn công bí ẩn. Sau đó, anh gặp Claire Redfield, người đang điều tra một bức vẽ kỳ lạ được vẽ bởi một đứa trẻ tị nạn trong khi làm việc trong một nhiệm vụ do Terra Save dẫn đầu để giám sát việc xây dựng một cơ sở phúc lợi. [/nd] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1SvA3_U69gNtJitjwn61vp-vHDuWnAa4A] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1LoiSry6vx9DuOkzzCJh7JLiIcpe-Iidr] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1fuKcfzFqBKfhnSoAInEAQF-cRu2dc0uq] [04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=16L_LszSv5rVOOVbHjALVcGjBj-Nui6jy] [br/SV HX] [01|https://short.ink/P8VFE9stJ] [02|https://short.ink/m89DkiSLa] [03|https://short.ink/nyy2kCkkR] [04|https://short.ink/NMAK9bMz1]
Cập nhật 24/12/2021
Trạng thái [stt/Tập 04 / 04 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem