Người Hùng Trở Về - Returner (2002)
0 lượt xem
Người Hùng Trở Về - Returner (2002)
Xem phim
[Người Hùng Trở Về - Returner (2002)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Người Hùng Trở Về - Returner (2002) [/info] [nd] Người Hùng Trở Về - Returner (2002) Năm 2084, con người bị diệt vong bởi 1 loài sinh vật ngoài trái đất chỉ vì nguyên nhân sâu xa là...do con người ! Milly với sứ mạng quay lại quá khứ vào thời điểm năm 2000 để thay đổi lịch sử.

Nhiệm vụ của cô là giết chết Dragga, 1 sinh vật do con người bắt được để nó không về báo tin cho đồng loại và như thế sẽ không xảy ra thảm cảnh của loài người vào năm 2084. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1c0U5xsmxFgMick69fU9DhIEOn-xtwYuQ] [HX #2|https://short.ink/BcKUS6BkS] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1c0U5xsmxFgMick69fU9DhIEOn-xtwYuQ/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/2995036621405]
Cập nhật 26/12/2021
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem