Chấp Pháp Tiên Phong - Righting Wrongs (1986)
0 lượt xem
Chấp Pháp Tiên Phong - Righting Wrongs (1986)
Xem phim
[Chấp Pháp Tiên Phong - Righting Wrongs (1986)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chấp Pháp Tiên Phong - Righting Wrongs (1986) [/info] [nd] Chấp Pháp Tiên Phong - Righting Wrongs (1986) Jason Chan, một luật sư đã vô cùng tức giận trước cách thức quy định của pháp luật để bảo vệ những kẻ xấu. Ông đã quyết định nắm chắc lấy luật pháp khi có trong tay mình Cindy Si, một nhân chứng quan trọng đã chứng kiến cái chết của cả gia đình.

Ông đã quyết định nắm chắc lấy luật pháp khi có trong tay mình Cindy Si, một nhân chứng quan trọng đã chứng kiến cái chết của cả gia đình. Nhưng Cindy Si lại làm mọi việc trở lên rắc rối khi úp mở về việc mình đã chứng kiến... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/751884572207927.html?auto=false] [SB #2|https://sbchill.com/e/232nasmbyb9d.html] [HX #3|https://short.ink/tcdpWPuvi] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=175mWpvyeO0QRfSBlA3dGxoAZyN_HGsSA]
Cập nhật 19/12/2021
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem