Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)
0 lượt xem
Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)
Xem phim
[Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019) [/info] [nd] Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019) Trong một chuyến tàu đánh cá đến Tây Ireland, phi hành đoàn bị mắc kẹt lênh đênh giữa biển. Những tưởng không còn gì nguy hiểm hơn, họ lại phải đối mặt với một loài ký sinh trùng đang phát triển ngay chính trong nguồn nước sinh hoạt.

Những cơn hoảng loạn, sự nghi ngờ và xung đột bắt đầu xảy ra khiến tình hình càng lúc càng tệ hơn.. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1W5trdQdbvTch3WH5Q4SYK8rf-yLLphf5] [HX #2|https://short.ink/?v=4N4DnQH6jR] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1W5trdQdbvTch3WH5Q4SYK8rf-yLLphf5/preview]
Cập nhật 28/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem