Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko - Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021)
0 lượt xem
Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko - Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021)
Xem phim
[Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko - Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko - Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021) [/info] [nd] Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko - Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (2021) Koko lớn lên trong rừng cùng một Zarudo cô độc.

Sau khi gặp SatoshiPikachu, cậu khám phá ra thế giới loài người – và một âm mưu đe dọa nhà của mình! [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Am4rShjUkYs3ux6_GQaAOV5XPGy5T8Bg] [HX #2|https://short.ink/UWgI0lCOa] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1Am4rShjUkYs3ux6_GQaAOV5XPGy5T8Bg/preview]
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem