Những Kẻ Nguyền Rủa - The Cursed: Dead Man’s Prey (2021)
0 lượt xem
Những Kẻ Nguyền Rủa - The Cursed: Dead Man’s Prey (2021)
Xem phim
[Những Kẻ Nguyền Rủa - The Cursed: Dead Man’s Prey (2021)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Những Kẻ Nguyền Rủa - The Cursed: Dead Man’s Prey (2021) [/info] [nd] Những Kẻ Nguyền Rủa - The Cursed: Dead Man’s Prey (2021) So-jin (Jung Ji-so) vốn là một cô gái trẻ có khả năng kết nối với những thế lực siêu nhiên, đã trở về từ Nhật Bản để hỗ trợ điều tra.

Trong khi đó, sự hỗn loạn bùng nổ ở các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn do gia đình tự quản, khi con gái của CEO đang thừa cơ hội này để nắm quyền kiểm soát. [/nd] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Kg4l-GfEf3xLD_DD1_8dEi9xNm2eDRPu] [HX-TM|https://short.ink/UEH7joZ2K] [GD-Vietsub|https://drive.google.com/file/d/1Kg4l-GfEf3xLD_DD1_8dEi9xNm2eDRPu/preview] [PK-Vietsub|https://fastplayer.net/embed/3bbcdbdc2ecb8118eb3aa9a018860a47]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem