Người Người Mandalore - The Mandalorian (2020)
0 lượt xem
Người Người Mandalore - The Mandalorian (2020)
Xem phim
[Người Người Mandalore - The Mandalorian (2020)]
[stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh] [info] [+] Người Người Mandalore - The Mandalorian (2020) [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/01/The-Mandalorian-Season-2.html] [Phần 3;/2023/03/The-Mandalorian-Season-3-2023.html] [/ss] [nd] Sau sự thất bại của Đế chế dưới tay lực lượng nổi dậy, một thợ săn tiền thưởng đơn độc hoạt động trong Outer Rim, tránh xa sự thống trị của Tân Cộng hòa, đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và mạo hiểm.

[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/897082295682695.html] [02|https://ssplay.net/v/678619772195816.html] [03|https://ssplay.net/v/187908390743864.html] [04|https://ssplay.net/v/264774425990051.html] [05|https://ssplay.net/v/985357766764031.html] [06|https://ssplay.net/v/238371863133377.html] [07|https://ssplay.net/v/206304672277635.html] [08-End|https://ssplay.net/v/826551803698142.html] [br/SV SB] [01|https://sbbrisk.com/e/ze1dmh9642yw.html] [02|https://sbbrisk.com/e/sdjbnhsb518m.html] [03|https://sbbrisk.com/e/2naejaqbwsjg.html] [04|https://sbbrisk.com/e/1ys3jtwl44fd.html] [05|https://sbbrisk.com/e/noo90vm4l18t.html] [06|https://sbbrisk.com/e/fw82ld2xvf0e.html] [07|https://sbbrisk.com/e/j4wzq0b05tw9.html] [08-End|https://sbbrisk.com/e/ctvr87ofegg0.html] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1PWM_Tz1C4Egz0y6EjIzbCmKvyICosF7M] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1999jFgZrdLBnJPSlU_Od_svMVKXtNtWb] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1bjLBdxOk1fKLJd6w6lDXFIrGRFRB6WAv] [04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1RrbzxPR4CjH9GpCldxSxxzmnd_4mzLov] [05|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1tito5rYBNPluQEiifXhcjGGUYWs6-VMU] [06|https://www.recentstatus.com/gd/?id=14lhfMrEc4DIG5vaB9zP2PXaK725bIaF2] [07|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Hue3SIYxeCXAGNYgTkM5-fTBLuoGXSw4] [08-End|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1NXKeV6X3jFUzCOsSxk4LASQPX2hvPbrA]
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem