Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ - The Protector (2019)
0 lượt xem
Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ - The Protector (2019)
Xem phim
[Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ - The Protector (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ - The Protector (2019) [/info] [nd] Siêu Vệ Sĩ Sợ Vợ - The Protector (2019) Kampon là một nhân viên bảo vệ ngân hàng. Mặc dù vậy, ông có một quá khứ “bá đạo” khi từng là một đặc vụ giỏi hoạt động trong các chiến dịch của chính phủ, nên ông có kĩ năng rất tuyệt vời về chiến đấu trừ kĩ năng “đối phó với vợ”.

Trong một lần đi làm về, khi đang dừng mua mỳ về cho vợ ở nhà, ông bị cuốn vào một âm mưu ám sát tổng thống nước láng giếng của Thái Lan. Lúc này, Kampon phải thể hiện kĩ năng của mình để bảo vệ tổng thống và bảo vệ món mỳ mà vợ đang đón đợi ở nhà. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1aZZtjcJ2yjL8dk09vxWqeX8wZbKrq4Ga] [HX #2|https://short.ink/FDU3NGbaY] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1aZZtjcJ2yjL8dk09vxWqeX8wZbKrq4Ga/preview] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/1951195138731]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem