0 lượt xem
Hoàng Phi Hồng: Hồn Sư Thức Tỉnh - The Rise of Hero (2019)
Xem phim
[Hoàng Phi Hồng: Hồn Sư Thức Tỉnh - The Rise of Hero (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hoàng Phi Hồng: Hồn Sư Thức Tỉnh - The Rise of Hero (2019) [/info] [nd] Hoàng Phi Hồng: Hồn Sư Thức Tỉnh - The Rise of Hero (2019) Hoàng Phi Hồng 18 tuổi từ nhỏ theo cha học võ nghệ, cùng Lương Khoan lập ra Phi Hồng Bang, hành hiệp trượng nghĩa ở Phật Sơn, vì thế có mâu thuẫn với nhiều người. Cha là Hoàng Kì Anh đưa con đến Trung Hưng Quán học văn, tình cờ gặp oan gia, ác chiến mang họa.

Cha chịu tội thay, sau đó vào tù. Việc này làm Hoàng Phi Hồng quyết tâm học văn, quyết tâm thi đỗ. Nào ngờ cuối cùng trường thi lại trở thành chiến trường. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1OElZajy_pgOYXucd4fqLm1DVZF8c1vsS] [HX #2|https://short.ink/t1DU4Mq4x] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1OElZajy_pgOYXucd4fqLm1DVZF8c1vsS/preview] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/1126616140459]
Cập nhật 28/12/2021
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem