Bộ Ba Sát Thủ - Triple Threat (2019)
0 lượt xem
Bộ Ba Sát Thủ - Triple Threat (2019)
Xem phim
[Bộ Ba Sát Thủ - Triple Threat (2019)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Bộ Ba Sát Thủ - Triple Threat (2019) [/info] [nd] Bộ Ba Sát Thủ - Triple Threat (2019) Ba nhân vật chính Payu (Tony Jaa), Jaka (Iko Uwais), Long Fei (Tiger Chen) sẽ kết hợp cùng với nhau trong nhiệm vụ bảo vệ cô gái có cha là tỷ phú, chủ của một tập đoàn lớn.

Trong khi đó sát thủ Collin (do Scott Adkins) dẫn đầu một băng nhóm tội phạm được cử đi để hạ sát cô ta…. [/nd] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1hRgOr1Ef9Lq0MU6Lw7p7sYDzHJk9O4u6] [HX-TM|https://short.ink/?v=5lh_A4hFm] [GD-Vietsub|http://gdriveplayer.us/embed2.php?link=%252FY7jXlh0%252BBIcv8oV%252FS%252BNhQ1Rvof3aUrQ7xrjeAasNJms9P8m5FfOo32aNxs0lu%252B%252FveCVKjYZh5fAuCop0V4mZudxv83UY48nj6B%252BR6OJiNu0bZU%252FPBXsPV7Y0aF5Gt78%252Fubd6Psg1XJ16PzkRUdJ31pyR81Jq3V%252FIf2BmLCKVRA2MRISQ%252BYYluIcY0QGatgC8p%252F%252BtCxCyN9mMZLYRpEr4NmZ1btXOeBAcx6VcWX4IiFA%253D%253D] [FE-TM|https://fembed.com/v/mz9k01y-1vq]
Cập nhật 27/12/2021
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem