Người Kiến Và Chiến Binh Ong - Ant Man and the Wasp (2018)
0 lượt xem
Người Kiến Và Chiến Binh Ong - Ant Man and the Wasp (2018)
Xem phim
[Người Kiến Và Chiến Binh Ong - Ant Man and the Wasp (2018)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Người Kiến Và Chiến Binh Ong - Ant Man and the Wasp (2018) [/info] [nd] Người Kiến Và Chiến Binh Ong - Ant Man and the Wasp (2018) Hậu "Captain America: Civil War", Scott Lang phải đấu tranh để cân bằng cuộc sống gia đình với trách nhiệm là Ant-Man.

Anh gặp Hope van Dyne và Tiến sĩ Hank Pym với một nhiệm vụ mới cấp bách: học cách chiến đấu cùng với The Wasp để khám phá bí mật quá khứ của hai người. [/nd] [GD-TM|https://gdplayer.top/embed/?ZC9KeGMyOEhpdnVDWUhPdVBzZDVvb2tTcG1yOGFYVStuNkE0eXJuMkMvMG4yMVZnU0M5WVRNRC9HZ3F0aVU5a3d4b3B1MXBYK20wbmwzQ1pwTlI1WWxENHo0TzlJQitYUWx5VzM4aHNVTFFLbVhjdkkvd2EybFV6bEtSanJBQWdmMkVmcEJmTmJWd2QrNXAvT1BLSldIYTZxbFI1R2xVMVV6TUFhdm12Tk9xU1pScy8zWWhPUStRdm84QU52L0lqd1BBeVBLMGl6QnQyMmZrWFhGQzBsVGE5bCtxMk51SXl3aVRBWjFGbTZraW9EcCsvUndZL0dabTFQWXNLWndHcmRsenVzY2VwYkQ5dytlYkE2ay82d1E9PTo63gIW53p3a2qpLxzGsHRlcA%3D%3D] [HX-Vietsub|https://short.ink/DcfaP8rpR] [GD-Vietsub|https://drive.google.com/file/d/1lWeDSh6PsaukAXq4sqicpd8DtfbxsE1p/preview] [PS-TM|https://playerx.stream/v/4IWzAzKwNpDj/]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem