Cuộc Giải Cứu - Beirut (2018)
0 lượt xem
Cuộc Giải Cứu - Beirut (2018)
Xem phim
[Cuộc Giải Cứu - Beirut (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cuộc Giải Cứu - Beirut (2018) [/info] [nd] Cuộc Giải Cứu - Beirut (2018) Mason Skiles có một cuộc sống tuyệt vời với tư cách là một nhà ngoại giao ở Beirut. Ông và vợ ông, Nadia, sống trong một ngôi nhà đẹp và đã cố vấn cho một cậu bé người Palestine mười ba tuổi tên là Karim.

Khi một người bạn CIA của Mason Cal, đến dự tiệc, anh chỉ quan tâm đến việc bắt Karim để hỏi về một người anh trai Mason không biết. Điều gì xảy ra đêm đó thay đổi cuộc đời của Mason mãi mãi, cùng với một số người khác tại bữa tiệc [/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/qPDgrTNU8uBB/] [HX #2|https://short.ink/?v=J7kGQrl7c] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/12QhKbulFUUNiH60sO48QqyNErVd-plpM/preview]
Cập nhật 21/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem