Cá Sấu Tử Thần - Black Water: Abyss (2020)
0 lượt xem
Cá Sấu Tử Thần - Black Water: Abyss (2020)
Xem phim
[Cá Sấu Tử Thần - Black Water: Abyss (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cá Sấu Tử Thần - Black Water: Abyss (2020) [/info] [nd] Cá Sấu Tử Thần - Black Water: Abyss (2020) Bỏ qua dự báo về cơ bão sắp đến, một nhóm bạn cùng nhau khám phá một hang động mới. Tưởng chừng sẽ an toàn dưới lòng đất, một cơn lũ ập đến khiến họ mất phương hướng.

Sự hoảng loạn càng tăng khi mực nước đang không ngừng dâng cao. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, cơn bão còn mang đến những kẻ săn mồi đói khát đang chực chờ họ dưới dòng nước tối. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Z-rPJ7ylsl30_vsCCJTAXrGWT66qTRNh] [HX #2|https://short.ink/?v=WprxzNbbW] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1Z-rPJ7ylsl30_vsCCJTAXrGWT66qTRNh/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem