Huyết Chiến - Call Of Heroes (2016)
0 lượt xem
Huyết Chiến - Call Of Heroes (2016)
Xem phim
[Huyết Chiến - Call Of Heroes (2016)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Huyết Chiến - Call Of Heroes (2016) [/info] [nd] Huyết Chiến - Call Of Heroes (2016) Phim lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì vô cớ giết chết ba người dân vô tội của Phổ thành nên bị Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu Phổ thành bắt nhốt.

Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người. [/nd] [PS-Vietsub|https://playerx.stream/v/e7jzt0pgowIr/] [HX-Vietsub|https://short.ink/o-bOYn4MR] [GD-Vietsub|https://drive.google.com/file/d/1p07IcSXMS5iG5Fg-JxdCP74Dhc_5VL77/preview] [OK-TM|https://ok.ru/videoembed/421666359974]
Cập nhật 22/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem