Lối Thoát Hậu Tận Thế - Cargo (2017)
0 lượt xem
Lối Thoát Hậu Tận Thế - Cargo (2017)
Xem phim
[Lối Thoát Hậu Tận Thế - Cargo (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Lối Thoát Hậu Tận Thế - Cargo (2017) [/info] [nd] Lối Thoát Hậu Tận Thế - Cargo (2017) Bộ phim là sự nỗ lực của một người cha Andy (Martin Freeman) đang tìm mọi cách để giải cứu con gái mình.

Bị kẹt lại ở vùng nông thôn ở Úc sau trận đại dịch càn quét loài người, Andy cũng không tránh khỏi bệnh dịch trong khi cố thoát khỏi đám zombie (xác sống) đang săn đuổi mình, anh chỉ có 48 tiếng để tìm một chỗ ở an toàn cho đứa con sơ sinh của anh, trong khi cũng phải tự khống chế "con thú" đang dần trỗi dậy trong người để bảo vệ con gái. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=15-Fd-DEnTeKU579VrdyXGv59vS-JPgIS] [HX #2|https://short.ink/q36rbxXYT] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/15-Fd-DEnTeKU579VrdyXGv59vS-JPgIS/preview] [PS #4|https://playerx.stream/v/6DV10NW0lq11/]
Cập nhật 14/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem