Chiến Dịch Đen - China Salesman (2017)
0 lượt xem
Chiến Dịch Đen - China Salesman (2017)
Xem phim
[Chiến Dịch Đen - China Salesman (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chiến Dịch Đen - China Salesman (2017) [/info] [nd] Chiến Dịch Đen - China Salesman (2017) Yan Jian, một kỹ sư công nghệ thông tin người Trung Quốc trẻ đã tình nguyện đi đến Bắc Phi và giúp đỡ công ty anh làm việc để giành chiến thắng. Người chiến thắng có thể có quyền kiểm soát giao tiếp giữa nam và bắc. Điệp viên Pháp Michael làm việc cho phương Tây.

Ông chủ của ông đã ra lệnh cho ông đi đến Bắc Phi và giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, và họ có thể kiểm soát tài nguyên khoáng sản tuyệt vời của châu Phi. Ông đã thuê người lính đánh thuê tốt nhất ở châu Phi tên là Lauder và cựu Kabbah để giúp ông. Yan đã phát hiện ra âm mưu của họ, anh ta là người duy nhất có thể ngăn chặn chúng… [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1inSvz1YhOPIwpbTknfUiE7-xDFi5NLsz] [HX #2|https://short.ink/?v=gMKuvQGkL] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1inSvz1YhOPIwpbTknfUiE7-xDFi5NLsz/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/721569122982]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem