Cướp Biển Vùng Caribbean 5: Salazar Báo Thù - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)
0 lượt xem
Cướp Biển Vùng Caribbean 5: Salazar Báo Thù - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)
Xem phim
[Cướp Biển Vùng Caribbean 5: Salazar Báo Thù - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cướp Biển Vùng Caribbean 5: Salazar Báo Thù - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) [/info] [nd] Cướp Biển Vùng Caribbean 5: Salazar Báo Thù - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) Trong phần 5, hồn ma của thuyền trưởng Salazar trở về và dự định tiêu diệt mọi cướp biển dám đi lại trên biển, kể cả Jack Sparrow.

Để sống sót, Jack Sparrow lên đường đi tìm cây đinh ba huyền thoại của thần biển Poseidon (trong thần thoại Hy Lạp, Poseidon là anh em với thần Zeus, HadesHera. Poseidon tương đương với thần Neptune trong thần thoại La Mã), một báu vật có khả năng điều khiển biển theo ý muốn của người sử dụng. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ZhuJ91awnvyGJCltRHRBAROaPLBKKN7a] [HX #2|https://short.ink/?v=IlMiyuh0J] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ZhuJ91awnvyGJCltRHRBAROaPLBKKN7a/preview] [PS #4|https://playerx.stream/v/2A2719RE7ph7/]
Cập nhật 13/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem