Đòi Nợ Thuê (Phần 2) - Debt Collectors (2020)
0 lượt xem
Đòi Nợ Thuê (Phần 2) - Debt Collectors (2020)
Xem phim
[Đòi Nợ Thuê (Phần 2) - Debt Collectors (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đòi Nợ Thuê (Phần 2) - Debt Collectors (2020) [/info] [nd] Đòi Nợ Thuê (Phần 2) - Debt Collectors (2020) Một võ sĩ được đào tạo bài bản sẽ đi làm công việc đòi nợ cho tổ chức đen. Công việc có vẻ dễ dàng, cho đến khi một “khách hàng” kéo anh ta vào một tình huống khó nhằn hơn bao giờ hết…
[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1hdEwpbeBAg4Pp7_mdcuyhfQmXnubwS6h] [HX #2|https://short.ink/4KExtZqdBk] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1hdEwpbeBAg4Pp7_mdcuyhfQmXnubwS6h/preview]
Cập nhật 04/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem