Váy Đỏ Đẫm Máu 3: Cá Mặt Quỷ - The Tag Along: Devil Fish (2018)
0 lượt xem
Váy Đỏ Đẫm Máu 3: Cá Mặt Quỷ - The Tag Along: Devil Fish (2018)
Xem phim
[Váy Đỏ Đẫm Máu 3: Cá Mặt Quỷ - The Tag Along: Devil Fish (2018)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Váy Đỏ Đẫm Máu 3: Cá Mặt Quỷ - The Tag Along: Devil Fish (2018) [/info] [nd] Váy Đỏ Đẫm Máu 3: Cá Mặt Quỷ - The Tag Along: Devil Fish (2018) Năm 1990, tại khu Cang Sơn của thành phố Cao Hùng, ba người đàn ông trong cùng chuyến du lịch câu được một con cá Rô Phi, lúc nướng lên ăn bỗng nhiên nghe có một giọng nói hỏi : “Thịt cá ăn ngon không?” Sau đó trước mặt họ xuất hiện ảnh chụp con cá, trên đầu cá hiện ra khuôn mặt người dữ tợn.
[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1I_LUcvStIPDJNYIf19Lfo_VfLV41SHvL] [HX #2|https://short.ink/DOIGJVQN_] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1I_LUcvStIPDJNYIf19Lfo_VfLV41SHvL/preview]
Cập nhật 15/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem