Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunting In The Western Regions (2020)
0 lượt xem
Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunting In The Western Regions (2020)
Xem phim
[Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunting In The Western Regions (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunting In The Western Regions (2020) [/info] [nd] Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunting In The Western Regions (2020) Nội dung phim kể về Giang Lưu HảiTư Minh, hai chàng trai dùng tất cả tâm huyết để tìm kiếm kho báu của Long tộc.

Nếu như Lưu Hải được mệnh danh là vua nhặt rác tại vùng xa mạc Tây Vực – Cửu Châu, làm tất cả mọi việc chỉ để kiếm thật nhiều tiền thì Tư Minh lại là gã mọt sách, anh đi theo Lưu Hải để thu thập chứng cứ thực tế và kho báu, viết ra cuốn sách ấp ủ nhiều năm qua. Cả hai kết hợp với công chúa Tây Vực, mỗi người có một lợi thế riêng, liệu họ có thể lấy được kho báu. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1okpsBxigf6_mcARbUfuwN-u9kdoOSg6C] [HX #2|https://playhydrax.com/?v=SYCzVTcyvJ] [PS #3|https://playerx.stream/v/l7OLbXhOx7tG/] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/1887601953451]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem