Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020)
0 lượt xem
Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020)
Xem phim
[Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020) [/info] [nd] Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020) Phim kể về ngư nữ A Ly của thôn Kỳ Ngư bị chọn để hiến tế làm tân nương Hải Thần, theo thuyền hoa ra tới hải đảo. Sau khi thành thân với Hải Thần, A Ly phát hiện phu quân Diệm Hải Thần là một “người nửa thú”, sau đó lại vào mật thất phát hiện bí mật tân nương trong quan tài băng. A Ly bơ vơ không nơi nương tựa, cả ngày ở bờ biển bầu bạn cùng một con cá vàng Hải Đại Ngư có thể biến thành người, thời gian lâu dần, hai người yêu nhau.

Sau khi mang thai bị Diệm giam lại, Hải Đại Ngư cũng không có tung tích. Tỳ nữ Hải Phù Dung chủ động tới phòng giam cứu A Ly đi, không ngờ rằng, thứ chờ nàng là một âm mưu đã bày sẵn từ lâu [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=15gIKNhJ5du11hLZ6dCEG6UyksKXVgJe0] [HX #2|https://short.ink/?v=PinKu4Fw61] [GD #3|https://gdriveplayer.to/embed2.php?link=Owo96RZFbrloKpcyU1OfZAx6%252FQKWgi1EwRtcW%252FGEaY0UI8yuCB%252BjL87HWE622cdcjPL3iR2g5e3v0rCXaNQsFo6zW%252FFyrCYQJtsL72nnYXxUIXlMkmRv2BqZZLBOp6MQz%252FCZFaCD%252BxTj6tcmSZ5gNb9t4oFs0g5M1Gbat2sUFlVsRhSYIvq47onnSn%252FayedamuvidOo05F%252BwiZGiy0OS9fUipwZlgY6C3R%252B7SbWpcbfcfyy6%252F9YJt51jPoj3vdcYQ%253D]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem