Kỳ Quái - Freaks (2018)
0 lượt xem
Kỳ Quái - Freaks (2018)
Xem phim
[Kỳ Quái - Freaks (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kỳ Quái - Freaks (2018) [/info] [nd] Kỳ Quái - Freaks (2018) Một cô gái táo bạo phát hiện ra một thế giới mới kỳ quái, đầy đe dọa và bí ẩn ngoài cửa trước sau khi cô thoát khỏi sự kiểm soát hoang tưởng và bảo vệ của cha mình…
[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ZS1aE5pGmwrwXquLJcpU2JC2qx9Jks4Q] [HX #2|https://short.ink/?v=GUze66nA9] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ZS1aE5pGmwrwXquLJcpU2JC2qx9Jks4Q/preview] [PS #4|https://playerx.stream/v/nuJYFJZaSB7O/]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem