Dinh Thự Oan Khuất - Ghosts of War (2020)
0 lượt xem
Dinh Thự Oan Khuất - Ghosts of War (2020)
Xem phim
[Dinh Thự Oan Khuất - Ghosts of War (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Dinh Thự Oan Khuất - Ghosts of War (2020) [/info] [nd] Dinh Thự Oan Khuất - Ghosts of War (2020) Trong những ngày đen tối nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai, 5 người lính Mỹ được lệnh trấn giữ một lâu đài của Pháp trước đây do bộ chỉ huy tối cao của Đức Quốc xã chiếm đóng.

Nhiệm vụ của họ trở nên điên cuồng khi cả nhóm bắt đầu trải qua những sự kiện không thể giải thích được khi thực tế của họ biến thành một cơn ác mộng xoắn đáng sợ hơn bất cứ điều gì được thấy trên chiến trường [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1RyfED4KFtWvjXXExN2FfbXdVXubU5D7D] [HX #2|https://short.ink/?v=dPPDSk1wZ] [GD #3|http://gdriveplayer.to/embed2.php?link=XUINIcuh1FJbVwc9%252BJkIYgXMeqHYwpeSobObsbdXfvvsiP9HXiewl34SUXd%252FHHRxTlF7MoEwSUqS9hmlryzVuAvUOVZQRXirrNoamC4%252BrtoHuC9fgZsMquRXQDuFIH4BkqK9Q0tGNMSdVhYnR9TkeaShRJBr%252BQNQJiR%252BaSlA0jDyK3xcWZyfyyRA5wCLTaB4AS6I9iW1JnYNFUP8%252BN2CUQcU9tqbCafBaTpJUrYtxEOIMBIlmxIVv%252FcJibyRZwf90%253D] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/1713532504681]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem