Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
0 lượt xem
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Xem phim
[Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) [/info] [nd] Vệ Binh Dải Ngân Hà 2 - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) Tiếp tục câu chuyện về bộ tứ huyền thoại của thiên hà. Lần này, cả nhóm sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu mới nhằm tìm ra bí ẩn thân thế của Star Lord – Peter Quill và viên Power Infinity Gem sở hữu sức mạnh vô song.

Nhân vật anti-hero Yondu sẽ có vai trò quan trọng hơn nữa trong phần này, bên cạnh đó cô em gái Nebula của Gamora cũng sẽ trở lại. [/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?d0I3NkxPNCs2ZkM4VjhJVDNSQUdqdjdhQlV1azdjL1psSTEweHVMbUxKUnYxWkhEQTJUWXVLRmFDSHczeUxvTkc1S3d2c1RFMnFZb1VSemZNN0ZVQXhaZzdLTzlNR0VyS0hrQW9YeTJra1dDUGoxU042a3lnTElTZHRXMENSTVRVYnh3TWxyWm85YVFlT09KKyt2V0tINlczcFhrSkR1SXFVLzQwVFJIcTVTRytOTHZaaElYbkc4ZFh2RFNFZUttWnJqQlRBQkkwc0dBWXFQcHpkek1TU2tTWHcyQnhGM1FBUVR6L25RaU15SFo2WXMxbWNqVXlENDFzb09ybk1BVS9sRXJ5R1dkeGNocDd4WXRYQkduL3dDZWl2UUFSTFNJRjdaYVR2RzJ2ZVE9OjrZH5y15vXE4JOLojwMiIYg] [HX #2|https://hydrax.net/watch?v=pLokfmYlV] [PS #3|https://playerx.stream/v/fQrDdv55Ei48/] [GD #4|https://drive.google.com/file/d/12C6fjxHdJLVzHM-Gv59yCS6Hjd2itv6O/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem